Inschrijvingen

De KSGT werkt met het online inschrijvingssysteem van de GymnastiekFederatie. Merk op dat zowel leden die reeds in het verleden bij ons turnden evenals nieuwe leden zich online moeten inschrijven. Uw inschrijving bij de club is pas definitief na het invullen van de online registratie EN het betalen van het correcte lidgeld. In volgende 6 stappen wordt u lid van KSGT.

 
STAP 1: Meld u aan als ‘Nieuwe Gebruiker’.

  • Gebruik uw meest courant gebruikte emailadres. U ontvangt hier na het doorlopen van de registratie uw inschrijvingsbevestiging & betalingsgegevens.
  • Kies een wachtwoord naar keuze en bewaar dit goed. Ook de komende jaren zal u het nodig hebben.

 
STAP 2: Klik op ‘Toevoegen Nieuwe Inschrijving’.

  • Vul naam, voornaam, geboortedatum & postcode in.

 
STAP 3: Vul alle gevraagde gegevens m.b.t. ieder (nieuw) lid aan.

  • Kijk desgevallend de reeds gekende gegevens na.
  • Vul de ontbrekende gegevens aan waar nodig.

 
STAP 4: U ontvangt een overzicht van de ingevoerde gegevens.

  • Kijk uw inschrijvingsgegevens na.
  • Klik op ‘verzend inschrijving’ indien alle gegevens correct zijn.
  • Klik op ‘wijzig inschrijving’ indien correcties nodig zijn.

 
STAP 5: Check uw emails om de bevestigingsmail en de betalingsgegevens terug te vinden.
(Indien u geen mail ontvangt, is deze mogelijk in uw spam terecht gekomen. Dit kan je voorkomen door contact@ksgt.be toe te voegen aan uw adresboek. Indien de mail ook niet in uw spam zit, neem dan contact op met desuttersilke@gmail.com.)

 
STAP 6: Betaal het correcte lidgeld zoals vermeld in de bevestigingsmail die u ontvangt.
Om de vlotte afwerking van uw inschrijving te garanderen, vragen wij om duidelijk de NAAM, VOORNAAM en GROEP te vermelden in de mededeling bij de overschrijving.

N.B.: Zolang het lidgeld niet betaald is, is uw kind niet verzekerd en zal het uitgesloten worden van de lessen tot het lidgeld ontvangen wordt.

Het lidgeld wordt in geen geval terugbetaald.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om zich online in te schrijven, gelieve contact op te nemen met contact@ksgt.be of wend u tot één van onze hoofdtrainers.

 
START INSCHRIJVING

 
GROEP VOLZET?
Stuur een mail naar contact@ksgt.be en vermeld daarin jouw naam, geboortedatum en de groep waarvoor je interesse hebt.
Wij bekijken de mogelijkheden in functie van het aantal kandidaten en de beschikbaarheid van trainers.